Tarım İlaçları Arılara Zarar

‘Tarım ilaçları arılara zarar’  

Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Odabaş, tarım ilaçlarının arılara zarar verdiğini söyledi.

 

Arı ürünlerinin bir çok gıda gibi yıkanma, süzülme, elenme, dezenfekte etme gibi yöntemlerle kirlilikten arındırılamadığı için özenle üretilmesi ve titizlikle korunması gereken bir ürün grubu olduğunu belirten Odabaş, “Bu grubun kirlenmesine etki eden üç tane faktör vardır. Bunlardan birincisi ve en tehlikelisi kötü niyet, ikincisi çevre ve bir diğeri de üretici faktörüdür.” dedi.

 

Odabaş, konuya ilişkin açıklamasında, “Kötü niyet, her seferinde değişik bir kılıkla karşımıza çıkan çok çeşitli ve çetrefilli bir konu olduğundan şimdilik bu konuyu dondurup diğer dikkati çeken unsurları değerlendirmekte etkili ve yetkili mercilerle birlikte kamuoyunun dikkatine sunmakta fayda olduğu kanaatindeyiz.

 

 

Gıda kirliliğine neden olan bir diğer unsur üreticiden kaynaklanan, bir çoğu farkında olmadan işlenen hata ve kusurlardır ki bunların izalesi kolaydır. Üreticimizi bilgilendirerek ve bilinçlendirerek, yapılan çalışmaları yakinen takip ederek çözmek mümkün. Çorum Bal Üreticileri Birliği olarak biz, halkımızın sağlıklı ve güvenilir bal tüketmesi için üyelerimizle koordineli çalışma konusunda mutabakata varmış bulunmaktayız. Önümüzdeki süreç içeresinde göreve başlayacak danışmanımız ve yönetim kurulu üyeleri olarak bizler, sürekli ziyaret ve takiplerle hiçbir üyemizin hata yapmasına fırsat vermeyeceğiz.

 

Esas bizi düşündüren bizim dışımızdan kaynaklanan, haddizatında bir insanlık sorunu olan tarım ilaçları konusudur. İlkbaharın gelişi ile birlikte ağaçlar çiçek açmaya başladı. Paralelinde sezonun ilk ilaçlama uygulamaları da gündeme gelmiştir. Önümüzdeki süreçte tarımsal ilaçlamalar çeşitli aralıklarla yoğunlaşarak devam edecektir. Fazla ürün elde etmeye yönelik çok masumca bir yaklaşımın eseri  olan bu tür uygulamaların, ekolojik dengenin bozulmasında önemli bir etken olduğu herkesin malumu olan bir gerçektir. Biz arıcılar, tarım ilaçlarının çevreye verdiği zararı çok çabuk hisseden, bundan olumsuz etkilenerek zarara uğrayan bir kitleyiz. Yıllardır kronikleşmiş hatalı ilaç uygulamalarıyla arılarımızda verim düşüklüğünden, toplu ölümlere kadar uzanan bir dizi olumsuzluklar söz konusu olmaktadır. Toprağı kirleten tarım ilaçları orada yetişen bitkileri de kirletmekte, bu kirlilik polen ve nektar ile kovanlara kadar taşınabilmektedir.

 

Artık çiftçilerimizin de gelişmiş bazı ülkelerde olduğu gibi hastalık ve zararlılarla mücadelede alternatif, tabiata dost uygulamalara yönelmesi gerekmektedir. Bu tür uygulamalara yönelen çiftçilerimizi teşvik edilerek, kısa sürede yaygınlaşması için politikaların geliştirilmesi yalnızca arıcılar için değil tüm insanlık ve canlılar için gerekli bir durumdur.”

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !